dimarts, 4 de març de 2014

De les TIC a les TAC
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és un conjunt de mitjans o eines tecnològiques de la informàtica i la comunicació, que podem utilitzar per l'aprenentatge i estimular el coneixement (TAC).
Tenim la facilitat de crear, processar, difondre la informació i trencar les barreres que limita l'adquisició del coneixement, contribuint al desenvolupament d'habilitats i destreses comunicatives entre educadors/es i estudiants.
Les TIC estan transformant l'educació millorant-la, ha canviat tant la forma d'ensenyar com la forma d'aprendre i per descomptat el rol del mestre i l'estudiant, al mateix temps que canvien els objectius per als alumnes.
Les TIC ens ofereixen diversitat de recursos a l’hora de donar suport a l'ensenyament (material didàctic, Internet...etc) fomentant l’estimulació de la creativitat, la innovació i promovent l'aprenentatge actiu i flexible. 
 

Carla Iglesias

Hector Abril

Cristina Fernandez
 

dilluns, 24 de febrer de 2014

Les TIC i les TAC predominen actualment en l'educació, però creieu que això es bo?Personalment i des del nostre punt de vista, creiem que les noves tecnologies són molt útils pel desenvolupament intel·lectual i personal dels nens i nenes, ja que, per una banda, creiem que el nen o nena ha de ser protagonista del seu aprenentatge. I amb aquesta última expressió, ens referim al fet que els nens i nenes, han d'estar propers al que estudien o es treballa,i una manera directa i fàcil de fer és comptar amb les TIC i les TAC com a suports d'educació i complements de les unitats o temes que es vulguin treballar. El nen/a, per una banda, aborreix l'aprenentatge lineal i monòton (llibres de text, llibres de lectura, redaccions en folis..etc) i per aquesta raó, també pensem que és molt recomanable la utilització de les TIC i les TAC. 
Per l'altra banda, pensem que no és bo fomentar massa aquestes eines i perdre el treball manual de l'escriptura, la lectura,etc, degut al simple fet, que vivim a l'època de la tecnologia i tot el que ens envolta i envolta, al mateix temps, als infants són aparells electrònics o portàtils, amb conexions a internet i a pàgines socials, que si ho pensem bé, és el que més veuen i amb el que més treballen. Utilitzar molt aquestes tecnologies, comportaria una anul·lació total per part de la infància sobre tot el que em dit anteriorment i que creiem igual d'important.


                     Avantatges
          Augmenta l’interès de l’infant per aprendre.

           Hi ha una contínua activitat intel·lectual.

           Desenvolupen la iniciativa.

            Millora la creativitat i l’expressió.
                    Inconvenients
        
      Pèrdua de l'escriptura tradicional.

      Transtorna la realitat.

      Visió distorsionada de la realitat.

      Fatiga visual.Per tant, com a conclusió direm que, sota els nostres punts de vista, s'ha d'alternar les TIC i les TAC amb altres mètodes d'aprenentatge per a fer el més completa possible l'educació dels nens i nenes.
Silvia Soria 

Alba Ortega

Mar Sánchez

TIC i TAC


Les TIC ( tecnologies de la informació i la comunicació) tots els elements, les tècniques i els procediments utilitzats en el tractament, la transmissió i la gestió de la informació, a través de mitjans electrònics i informàtics.

Les TAC ( tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement) enteses com les TIC aplicades als processos d’ensenyament-aprenentatge a l’aula.


Avantatges i inconvenients de les TAC

Avantatges
- Ajudar als usuaris assolir les capacitats per adquirir informació de  manera autònoma.
- Donar suport per aconseguir els objectius educatius generals.
- Fomentar la seva utilització tant en l’àmbit formal com no formal.

Inconvenients
- Les dades són vulnerables i tota la informació no té perquè ser fiables.
- Pot produir una gran dependència cap als usuaris.
- Retrocediment en el procés d’adquisició de l’hàbit de l’escriptura mà
  i del desenvolupament cognitiu.
Suggeriments
- Actualitzar periòdicament antivirus.
- No facilitar les claus personals.
- Fer copies de seguretat.
- Disposar dels recursos necessaris.

Com a conclusió, pensem que els TACS són útils per cercar tot tipus d’informació, a més, és pot utilitzar com a recurs per donar suport als diferents continguts educatius i laborals. Per últim serveix per compartir, buscar i intercanviar informació,experiències, etc amb altres usuaris.
Judith Àlvarez
Marina Rivero
Sandra Oliva
Sandra Ruiz

La importància de les Tic aplicades en l’àmbit de l'educació, és a dir, les TAC

Les TIC són un mètode que ens aproxima a les noves generacions, ja que són la base del coneixement de les noves tecnologies orientades a l’aprenentatge i el coneixement (TAC).
Utilitzar les TIC fa que la manera de comunicar-se i rebre informació de l’entorn sigui eficaç, i que pugui estar a l’abast de qualsevol usuari de les noves tecnologies.
Educar amb l’ajuda de les noves tecnologies dona l’oportunitat d’aprendre nous conceptes més ràpidament i que les classes siguin més dinàmiques.
Això ajuda a que els nens estiguin informats de les ultimes noticies ja que la gestió d’aquesta informació és actualitzada diàriament, també es dona l’oportunitat als infants d’expressar la seva opinió i crear-se una idea del seu futur proper.

Andrea Altmann
Ruth Delgado
Laia Rodríguez
Cristina González.

dimecres, 4 de setembre de 2013

Inici curs CFGS Educació Infantil 2013-2014

Hola família!! 

Com han anat les vacances?! 
Nosaltres ja estem engegant motors per iniciar el curs 2013-2014!! 

Recordeu de mirar el correu on us notifiquem els horaris de reunions individualitzades de les alumnes de 2n entre els díes 12 i 13 d'aquest mes (dijous i divendres).

Iniciem les classes el dilluns 16 a les 8:00h.


Qualsevol dubte o requeriment restem a la vostre disposició,

dilluns, 17 de juny de 2013

OBERTA INSCRIPCIÓ CURS 2013/2014

Benvolguts,

Ja està oberta la inscripció pel Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil a l'Escola Túrbula.
L'assignació de places va per l'ordre d'inscripció.

Els preus són:

Teniu més informació a la web de l'escola.

Us esperem!!

diumenge, 12 de maig de 2013

Bones estones a psicomotricitat!

Amb la unitat formativa de psicomotricitat, cada divendres estem posant en pràctica els continguts que treballem durant la setmana.

Són estones que serveixen per relacionar-se entre ells, compartint bons moments, rialles i moviment,molt moviment!